ПРИЮТ ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПИРАНЕЗИ. ПРЕДДВЕРИЯ РУИН.